Tussen Land en Lucht

Op 8 september 2023 opent in Groningen de tentoonstelling De Mix Nederland ‘Tussen land en lucht’ met fotografie van Jacob Molenhuis (1894-1987) & David Vroom (1987).

De Mix Nederland

‘Tussen land en lucht’ is de Groningse en zevende editie in een serie van twaalf tentoonstellingen van De Mix Nederland. Bij iedere editie wordt historische fotografie gebruikt als bron van inspiratie door de hedendaagse Nederlandse fotografen. Een initiatief van stichting Beeldmix samen met NS, ProRail, Museum aan de A en Noorderlicht. Met de twee tentoonstellingslocaties: Museum aan de A en NS station Groningen.

Jacob Molenhuis bouwde in 1923 naast zijn ouderlijk huis in Kruisweg een woonhuis annex fietsenwinkel en -werkplaats. De zolderverdieping richtte hij in als fotostudio inclusief donkere kamer. Gedurende een halve eeuw was Molenhuis een van de weinige fotografen in het noordwesten van Groningen. Om die reden poseerden veel streekbewoners voor zijn camera: van landarbeiders tot schooljuffrouwen. Maar hij maakte niet alleen portretten. Ook panden, agrarische machines en zelfs een aan de schuurdeur genagelde kat legde hij vast op de gevoelige plaat. Tot op hoge leeftijd bleef Molenhuis fietsenmaker en fotograaf. Zijn gehele carrière werkte hij met dezelfde tweedehands platencamera. Hij overleed op bijna 93-jarige leeftijd en ligt met zijn vrouw Nieskje de Vries begraven in Hornhuizen. Een deel van die negatieven bleef bewaard en maakt deel uit van het Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad. David Vroom bracht de streek in beeld waar Jacob Molenhuis een halve eeuw fotografeerde. Om zo te reageren op het werk van Molenhuis en een nieuw tijdsbeeld te geven van de streek waar Molenhuis en zich verbonden mee voelde. Auteur Rianne Denissen schrijft de tentoonstellingstekst.

Jacob Molenhuis (1894-1987)

Jacob Molenhuis was een plaatselijke fotograaf en fietsenmaker in de Marnestreek in Noordwest-Groningen. Hij was een van de weinige fotografen, in feite de enige gedurende meer dan een halve eeuw, in dat agrarische gebied in een periode dat maar weinig mensen de beschikking hadden over een eigen camera. Of je nu postbode was of schooljuffrouw, landarbeider of venter, voor een portret, vaak nodig voor een officieel document, gingen de streekbewoners naar Molenhuis. Vanaf 1916, toen hij met zijn fotowerk in Kruisweg bij Kloosterburen begon, tot eind 1972 werkte Jacob Molenhuis met dezelfde tweedehands platencamera, waarbij hij tot het eind toe gebruik bleef maken van glasnegatieven. Een deel van die negatieven bleef bewaard en maakt deel uit van de Collectie Spaarnestad in het Nationaal Archief.

David Vroom (1987)

Het werk van David Vroom (1987) pleit voor oprechtheid. Binnen het gekozen moment van verstilling tussen fotograaf en gefotografeerde, stelt het beeld vragen over wie wij zijn en hoe wij ons leven vorm geven. De identiteit van een gemeenschap zet hij neer door mensen en hun omgeving te fotograferen. Rust en integriteit in zijn beeld zijn van groot belang. Op het moment van rust ontstaat een mate van concentratie waardoor de geportretteerde op een persoonlijke manier het middelpunt wordt.

DE MIX NEDERLAND | TUSSEN LAND EN LUCHT

Jacob Molenhuis & David Vroom
Museum aan de A: 25 augustus t/m 7 januari 2024
NS station Groningen: 25 augustus t/m 27 november 2023
Openingstijden Museum aan de A: dinsdag t/m zaterdag 10.00 - 17:00 uur & zondag van 13.00 - 17.00 uur.
Zie ook: museumaandea.nl | noorderlicht.com