windstil

Windstil is de eerste in een nieuwe serie exposities van de Mix Nederland, en is een initiatief van Stichting Beeldmix samen met NS, ProRail en het Fries Scheepvaart Museum.

De expositie Windstil toont nieuw werk van beeldmaker Heleen Haijtema. Ze laat zich daarbij inspireren door foto’s van het skûtsjesilen van de Sneker fotograaf Ger Dijs. Kern in dit werk is de dynamische vlakverdeling van de zeilen van de skûtsjes. In spannende installaties in de natuur bootst Haijtema de vorm van het zeil na waarmee zij windstille momenten creëert. Er is geen betere plek te bedenken voor deze beelden dan het Fries Scheepvaart Museum in Sneek, dat ze tijdens Arcadia zal tonen. Schrijver, dichter en theatermaker Joost Oomen (1990) schreef de tekst bij Windstil. Hij groeide op in IJsbrechtum (onder Sneek) en kent het decor waar het skûtsjesilen zich afspeelt als geen ander.
In Windstil is het vroege werk van Ger Dijs te zien. Een selectie foto’s die hij in de jaren zeventig en tachtig maakte van het skûtsjesilen zelf, maar ook de prijsuitreikingen na afloop op de vaste wal. Dijs had een scherp oog voor compositie en vlakverdeling en koos zijn positie op het water nauwkeurig.

De Mix Nederland

Windstil is de eerste in een nieuwe serie exposities van de Mix Nederland, en is een initiatief van Stichting Beeldmix samen met de NS, Prorail en het Fries Scheepvaart Museum. Bij iedere editie van de Mix worden historische fotocollecties gebruikt als bron van inspiratie voor hedendaagse Nederlandse fotografen. De spannende, prikkelende en soms vertederende combinaties resulteren in een verrassende ontdekkingsreis door het Nederland van toen en nu. Windstil was gelijktijdig te zien als buitenexpositie voor het station van Sneek.

Ger Dijs (1925-2009)

In Windstil is ook het vroege werk van Ger Dijs te zien. Een selectie foto’s die hij in de jaren zeventig en tachtig maakte van het skûtsjesilen zelf, maar ook de prijsuitreikingen na afloop op de vaste wal. Haijtema: “Dijs had écht een scherp oog voor compositie en vlakverdeling en hij koos zijn positie op het water nauwkeurig.” Ger Dijs was naast persfotograaf voor het Sneeker Nieuwsblad ook trouwfotograaf en had een eigen fotozaak in Sneek. Na zijn overlijden schonken de vennoten van Dijs zijn hele collectie persfoto’s aan het Fries Scheepvaart Museum.

Heleen Haijtema (1980)

Met haar beelden zoekt Heleen Haijtema het snijvlak op van geënsceneerde fotografie en toeval, met een voorkeur voor licht absurdistische situaties. Ze experimenteert met alledaagse installaties in zowel stilstaand als bewegend beeld. Door met grillige omstandigheden te werken, zoals wind of flitslicht, creëert ze een onzekere factor die ze niet kan beheersen binnen haar zorgvuldig in scène gezette kader. Haijtema volgde na het propedeusejaar op Academie Minerva in Groningen, film en videokunst aan de Academie van Antwerpen. Sinds 2013 werkt ze volledig zelfstandig, autonoom, maar ook in opdracht van verschillende kunstinstellingen. Eerder exposeerde ze onder andere bij Grasnapolsky, Fotomuseum Den Haag en Explore the North.

BOEK TE KOOP

A6-formaat
Publicatie per post kost 16,15 euro je moet je postadres en je naam mailen aan: rafaelphilippen@beeldmix.nl

VOORBEREIDING OP DE EXPOSITIE

OPENING IN HET FRIES SCHEEPVAART MUSEUM

Van 23 april tot 28 augustus 2022 was de tentoonstelling De Mix Nederland: Windstil te zien in het Fries Scheepvaartmuseum. In de fototentoonstelling De Mix ‘Windstil’ vertaalt fotograaf Heleen Haijtema historische beelden van Ger Dijs naar de huidige tijd.

Expositie 'WINDSTIL' Fries Scheepvaartmuseum

Expositie 'WINDSTIL' NS Station Sneek

Voor NS en ProRail is het belangrijk dat stations een fijne plek zijn om te verblijven zodat iedereen zich welkom voelt. “Het station verbindt mensen met elkaar en vergroot hun wereld. Door de stations te gebruiken als buitenlocatie voor de exposities wordt het een betekenisvolle bestemming en ontstaat er een hele mooie wisselwerking tussen museum en station. Reizigers worden op het station nieuwsgierig gemaakt naar de expositie in het museum en het publiek heeft een extra reden om naar het station te gaan om de expositie ook daar te beleven,” aldus Femke Woudstra, directeur Stationsmanagement en Exploitatie NS Stations.

Fotograaf: Freerk Bokma. Op de foto van links naar rechts: Stichting Beeldmix Rafaël Philippen, NS Stationsmanager Marco Schokker, Eveline Braak van ProRail namens de Kunstcommissie, tekstschrijver Joost Oomen, wethouder Bauke Dam, directeur Fries Scheepvaartmuseum Hester Postma en maker Heleen Haijtema.

Eveline Braak van ProRail, lid van de kunstcommissie stations, was direct enthousiast over het concept van Stichting Beeldmix: “Ik ben enorm blij dat de eerste fototentoonstelling nu gerealiseerd is en dat het zulke inspirerende beelden heeft opgeleverd. Ook ben ik erg benieuwd naar het vervolg in de andere provincies!”

Rafaël Philippen van Stichting Beeldmix laat weten erg blij te zijn met de duo tentoonstellingen: “Het bereik is daardoor immens en divers. Ik ben NS, ProRail, de deelnemende musea, het Mondriaan Fonds en het Prins Bernhard Cultuurfonds zeer dankbaar dat ze zo enthousiast mee doen.”