Stichting Beeldmix

Het plan

De stichting Beeldmix stelt zich ten doel de ontwikkeling van de hedendaagse Nederlandse fotografie en film te stimuleren en wenst de collecties of daaraan verwante media van historische Nederlandse fotografen levend te houden. We doen dit door het produceren van tentoonstellingen, symposia, publicaties en films en installaties. We nodigen hedendaagse fotografen, projectorganisaties en uitvoerende instanties uit aan deze activiteiten deel te nemen. De stichting heeft het maken van winst uitdrukkelijk niet ten doel

Verbinden door te kijken

De Mix is een verrassende ontdekkingsreis door het Nederland van Toen & Nu. De Mix brengt twee fotografen, een historische en een hedendaagse, samen in een spannende, prikkelende en soms vertederende combinatie. Een beelddialoog tussen twee fotografen die uitnodigt tot kijken en ontdekken.

In De Mix gaat het om genres waar Nederlandse fotografen goed in zijn (documentaire fotografie, portretten, landschap, fotojournalistiek) en typisch Nederlandse, regionale en lokale onderwerpen. Als partners zoeken we bij het onderwerp passende musea en presentatieplekken, zodat de fotoprojecten te zien zijn verspreid over het hele land en zo dichtbij de mensen komt.

Van De Mix wordt een reeks bijzondere collectors boekjes gemaakt. Een schrijver, dichter, spoken word artiest of iemand die inhoudelijk betrokken is, wordt gevraagd in woord te reflecteren op de foto’s en het beeldspel. Het boekje brengt beeld en woord samen, brengt archief en nieuw werk samen.

Stichting BeeldMix is een jonge stichting, die zich kan bogen op een stevige basis van vier geslaagde edities van De Mix van voor haar officiële bestaan. De Stichting bouwt voort op deze basis. Komende periode verwezenlijken we jaarlijks minimaal twee nieuwe De Mix-projecten. We spelen uiteraard in op kansen die zich aandienen om meer De Mix of nieuwe projecten te ontwikkelen.

De projecten zijn te volgen op de internetpagina en op de facebookpagina van De Mix. www.demixfotoprojecten.nl

Doelen

De hoge kwaliteit van de Nederlands Fotografie onder de aandacht brengen.
De Fotocollectie Nederland ontsluiten voor een breed publiek en fotografen.
Het stimuleren van hedendaagse fotografen tot het maken van nieuw werk over actuele onderwerpen.
Het stimuleren van cross overs tussen verschillende kunstdisciplines middels bijvoorbeeld de boekjesreeks.
De waardering voor de Nederlandse fotografie en de genres waarin we uitblinken (documentair, portretten, landschap, fotojournalistiek) vergroten. Door de keuze van onderwerpen en venue’s beoogt de stichting andere groepen te bereiken, dan alleen de kunst-, fotografie- en cultuurliefhebbers. Hierbij is het zoeken naar partnerships van belang alsook het opzetten van nevenactiviteiten in samenwerking met de betrokkenen (venue ,fotograaf, betrokken geportretteerden, media etc.)

Talentontwikkeling

Stichting Beeldmix hecht eraan ook startende fotografen bewust te maken van de fotografische schatten die er in Nederland zijn en de waarde die deze kunnen hebben voor hun eigen werk en ontwikkeling. In het derde studiejaar aan de kunstacademie verzorgt de stichting een zogenaamde Mini Mix opdracht. In het vierde jaar kan een student die de Mini Mix succesvol heeft gevolgd een pitch doen om de Mini Mix opdracht door te ontwikkelen voor het afstudeerproject. De student wordt hierin begeleid door Stichting Beeldmix.

Projectleider

Rafaël Philippen is aangetrokken als projectleider. Rafaël is initiator van het fotoproject De Mix en heeft de eerdere edities in samenwerking met het Nederlands Fotomuseum opgezet en uitgevoerd. Stichting Beeldmix borgt op deze wijze kennis, kunde en continuïteit in uitvoering van De Mix fotoprojecten.

De financiering

Voor de financiering van het fotoprojecten worden betalende partners, als musea, organisatie en bedrijven, gezocht voor zowel de foto-opdracht, de publicatie en de tentoonstelling. Daarnaast wordt er actief fondsen geworven en steeds weer pro actief en flexibel meebewogen met de markt en de ontwikkelingen op dit vlak.

Beloningsbeleid

Stichting Beeldmix wordt mogelijk gemaakt door vele gedreven professionals die zich vrijwillig of tegen een passende vergoeding inzetten vanuit een freelance-positie. De bestuursfuncties zijn onbezoldigd.

Culturele ANBI

Stichting Beeldmix heeft vanaf 2 mei 2018 van De Belastingdienst de Culturele ANBI status gekregen.

ANBI-status betekent dat giften aan Stichting Beeldmix onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn van de inkomstenbelasting. Of er aftrek mogelijk is en hoe hoog het bedrag zal zijn, is mede afhankelijk van uw persoonlijke situatie en de daar aangekoppelde drempel voor de fiscale aftrek van giften. Om giften van particulieren aan culturele instellingen te stimuleren is de Geefwet geïntroduceerd.

Wat is het belastingvoordeel voor donateurs van een culturele ANBI?
Voor donateurs van culturele ANBI’s geldt een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. De belastingdienst accepteert dat u een kwart meer aftrekt, dan u werkelijk heeft geschonken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting. Deze status maakt het voor particulieren en fondsen extra aantrekkelijk om Stichting Beeldmix te steunen.

Gegevens

Statutaire naam: Stichting Beeldmix
RSIN nummer: 858770143 culturele ANBI
KvK nummer: 71577904
Bank nummer: 0822580373
www.beeldmix.nl

Viermerenstraat 15
3078 ZW Rotterdam
Projectleider
Rafaël Philippen
telefoon: 06 - 28 02 10 49
rafaelphilippen@beeldmix.nl

Bestuurssamenstelling

Aleksandra Sonnemans (secretaris)
Femke IJsinga - van Boxsel (voorzitter)
Silvia Bakker (penningmeester)

De Mix is tot stand gekomen dankzij de steun van:

De Mix is tot stand gekomen dankzij de steun van het Mondriaan Fonds, het Nederlands Fotomuseum, Boelstra Olivier Stichting, Profotonet, GGB Bolhuisfonds, Fries museum, The Milk Story, Gemeente Midden-Delfland, Groenfonds, TNO, Limburgs Museum, Stichting Woudsend, Nationaal Militair Museum, WAD, Airport Library, Midden-Delfland Vereniging, Schiphol Airport, Schiphol Film Productions, Koninklijke Marechaussee, Kranenburgh Museum, Staatsbosbeheer, Museum Het Valkhof, Werkgroep oorlogsdoden Nijmegen, Regionaal archief Nijmegen, Bureau Wijland, Kunstacademie AKV St. Joost, Museum Arnhem, Stichting Eusebius kerk Arnhem, Gelders Archief, Uitgeverij Matrijs, Cultuur verbindt Roosendaal, Kunstloc Brabant, Voordekunst, Fuji Nederland, Profotonet, CBK, NS kunstcommissie, gemeente Roosendaal, NS, ProRail, Prins Bernard Cultuurfonds, stichting Stokroos, Fries Scheepvaart Museum, Zeeuws Museum, Het Polderhuis Westkapelle, Zeeuws archief, Zeelandia, gemeente Almere, provincie Flevoland, Cultuurfonds, Kunstlinie, Carolien Provaas, Doreen Maijoor, Paulien Bakker, Marcel van Roosmalen, Joost Oomen, Franca Treur, Alex de Vries, Marcel Möring, Marcel Bosch, Job Rompa, Margot Wolters, Jorick Janssen, Ron de Hoog, Ruud Visschedijk, Rafaël Philippen, Loïs Claassens.